Kadra

Dyrektor

  Maria Kołodzieżna - nauczyciel dyplomowany i dyrektor z wieloletnim doświadczeniem  w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie strategii rozwoju i zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i doświadczenie poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych.Nauczycielki


Magdalena Kędzierska – nauczyciel w grupie dzieci 6 letnich "Słoneczka" ukończyła studia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane oraz Edukacja przedszkolna. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.
W toku swojej pracy zawodowej wciąż zdobywam nową wiedzę i doświadczenia, które pozwalają mi na efektywniejsze działania dydaktyczno-wychowawcze. Staram się dobrze służyć rozwojowi dzieci poprzez zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka, podejmowania działań ambitnych, trudnych ale przynoszących satysfakcje i zadowolenie samym dzieciom, ich rodzicom i mnie jako wychowawcy. Chciałabym, aby moje wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne ponieważ kocham pracę z dziećmi.


Magdalena Grabowska - nauczyciel w grupie dzieci 6 letnich "Słoneczka" oraz nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła  studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim,następnie uzupełniające studia II stopnia we Włocławkuw Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej  o kierunku: rewalidacja z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie dzieciom przyjaznej domowej atmosfery, a także zapewnienie im bezpieczeństwa i poczucia, że są kimś wyjątkowym. Pragnę podnosić swoje kwalifikacje, bo każdy dzień pracy z dziećmi to nowe wyzwanie.Marlena Anna Wiśniewska - nauczycielka w grupie dzieci 5-letnich „Krasnale”. Ukończyłam studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, następnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika). Pragnąc rzetelniej wykonywać pracę nauczyciela-terapeuty dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych” oraz III stopniowy kurs z terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Jestem specjalistą II  ̊z zakresu terapii ręki. Swój warsztat zawodowy systematycznie staram się wzbogacać poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach i kursach dokształcających. Pracę w przedszkolu uważam za swoje powołanie. Daje mi ona ogromna radość, a każdy uśmiech i sukces dziecka motywuje do dalszego działania.   


Iwona Lewandowska - nauczycielka w grupie dzieci 5-letnich „Krasnale”. Jestem absolwentką: Szkoły Wyższej im. Pawła  Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, mgr pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyłam kurs terapii ręki I  i II stopnia, III  stopniowy kurs doskonalący ,,Terapia  behawioralna dzieci z autyzmem”. Nadal staram się poszerzać swoją wiedzę i  podnosić kwalifikacje uczestnicząc w  interesujących kursach i szkoleniach. Praca z  dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a celem mojej pracy jest rozwijanie umiejętności i zaspakajanie potrzeb każdego dziecka.Anna Kacperowska - nauczyciel w najmłodszej grupie „Tygryski”. Od kilku lat pracuje na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe Terapia psychologiczno - pedagogiczne w szkole, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z glottodydaktyki. Wciąż zdobywa wiedzę i doświadczenie poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach metodycznych. Nauczyciel kontraktowy.

„Praca z dziećmi daje mi wiele radości i motywacji do dalszych działań”.