Kadra

 

Dyrektor

 

 Marlena Anna Wiśniewska - nauczyciel mianowany z kilkuletnim stażem pracy w przedszkolu, obecnie wychowawca na grupie dzieci 6-letnich „Tygryski”. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – menedżer oświaty.


Pragnąc rzetelniej wykonywać pracę nauczyciela - terapeuty dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych” oraz III stopniowy kurs z terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Jestem specjalistą II z zakresu terapii ręki. Swój warsztat zawodowy systematycznie wzbogacam poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach i kursach dokształcających.
.

 

 

  Maria Kołodzieżna - nauczyciel dyplomowany i dyrektor z wieloletnim doświadczeniem  w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie strategii rozwoju i zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i doświadczenie poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych.

 

 

 

Nauczycielki

 

 

Marta Urbaniak - nauczyciel w grupie dzieci 5-letnich „Zajączki” oraz nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna, specjalność – język angielski.


Wiedząc jak ważną rolę spełnia nauczyciel w życiu młodego człowieka staram się być autorytetem dla dzieci, nie zapominając o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, ciepła oraz rozwoju intelektualnego podopiecznych. W swojej pracy staram się wykorzystywać nowoczesną technologię oraz nowoczesne metody pracy w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć. Nieustannie motywuję dzieci do odkrywania świata i odkrywania swoich pasji. Stale rozwijam swoje umiejętności biorąc udział w kursach i warsztatach skierowanych zarówno do nauczycieli wychowania przedszkolnego jak i nauczycieli języka angielskiego.

 

 

  Magdalena Kędzierska – nauczyciel w grupie dzieci 4 letnich „Pszczółki", nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane oraz Edukacja przedszkolna.

 

W toku swojej pracy zawodowej wciąż zdobywam nową wiedzę i doświadczenia, które pozwalają mi na efektywniejsze działania dydaktyczno-wychowawcze. Staram się dobrze służyć rozwojowi dzieci poprzez zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka, podejmowania działań ambitnych, trudnych ale przynoszących satysfakcje i zadowolenie samym dzieciom, ich rodzicom i mnie jako wychowawcy. Praca z dziećmi daje mi wiele radości każdego dnia. Możliwość obserwowania postępów u dzieci jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem i motywacją do dalszych działań.

 

 


 
 Magdalena Grabowska - nauczyciel w grupie dzieci 4-letnich „Pszczółki”, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, a następnie studia magisterskie na kierunku „Rewalidacja z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego”.


W swoich działaniach dydaktyczno - wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję oraz codziennie przynosi nowe doświadczenia.

 

 

Katarzyna Matuszewska - nauczyciel w grupie dzieci 3 - letnich ,,Biedronki” ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pracą socjalną, oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna z logopedią, ponadto posiada kurs wychowawcy wycieczek dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe cały czas rozwija poprzez uczestnictwo w różnych kursach doszkalających.

 

Praca z dziećmi to dla mnie ciągłe wyzwania, oraz nowe doświadczenia. Staram się patrzeć na świat oczami dzieci, oraz poznawać go na nowo razem z nimi, dzięki temu każdy dzień w pracy jest inny i fascynujący. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i dużo pozytywnej energii na każdy nowy dzień.

 

 

Magdalena Samsel – nauczyciel w grupie dzieci 3 - letnich „Biedronki”, nauczyciel z siedmioletnim stażem pracy. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogika Resocjalizacyjna, studia podyplomowe Pedagogika – studia kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe Terapia zajęciowa. Następnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych.

 

Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Praca z dziećmi jest moją pasją.