Oferta

 

OFERTA NA ROK 2022/2023

 

Przedszkole MałoLatek jest placówką niepubliczną. Spełnia wszystkie
wymagane prawem standardy - posiada odbiory SANEPIDU i PPOŻ.
Znajduje się w wykazie szkół i placówek Kuratorium Oświaty w Warszawie (delegatura w Płocku) pod numerem 16 placówek niepublicznych.

 

- Przyjmujemy dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat, a do klubu powyżej 1 roku życia.
- Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 17:00 przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, "długich weekendów", Wigilii, oraz niezamierzonego zamknięcia przedszkola z przyczyn niezależnych od właściciela.
- Na prośbę rodziców godziny pracy mogą się zmienić.
- Pracujemy przez całe wakacje.

 


Przedszkole posiada duże, jasne, kolorowe sale dla każdej grupy wiekowej z przylegającymi do nich łazienkami, jadalnię, salę audiowizualną, kuchnię z zapleczem. Położone na jednym poziomie gwarantują dzieciom zwiększone bezpieczeństwo. Przedłużeniem sali przedszkolnej jest ogród i plac zabaw - miejsce przedstawień, zajęć plastycznych, muzycznych, uprawy roślin,
obserwacji zmian atmosferycznych, opowiadania bajek, a przede wszystkim zajęć ruchowych.

 

 

Oferujemy zajęcia w ramach opłaty czesnego:
- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez
  codzienne zajęcia edukacyjne, mające na celu wsparcie całościowego
  rozwoju dziecka i osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole,
- naukę języka angielskiego,
- zajęcia rytmiczne i umuzykalniające z elementami muzykoterapii,
- zajęcia ruchowe z piłkami Edubala,
- warsztaty ceramiczno - plastyczne,
- badania logopedyczne,
- grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 4, 5, 6 letnich,
- audycje umuzykalniające prowadzone przez Płocką Orkiestrą Symfoniczną,
- religię (na życzenie rodziców),
- zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego,

- gimnastyka korekcyjna,
- imprezy okolicznościowe,
- spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Proponujemy zajęcia dodatkowe:
- naukę gry na instrumencie (Innowacje Muzyczne),
- indywidualne zajęcia logopedyczne,
- robotyka z kodowaniem,
- warsztaty dietetyczno - ruchowe,
- zajęcia sportowe (piłka nożna),
- arteterapię,
- zumbę kids,
- terapię pedagogiczną dla dzieci z opiniami Poradni P-P,

- eksperymenty z sensoryką,

- joga,
- wycieczki do interesujących miejsc,
- wyjazdy do kina, teatru itp.

 

Ponadto usługodawca w ramach opłat czesnego zapewnia dzieciom:
podstawowe przybory szkolne oraz cztery nielimitowane posiłki:
- śniadanie
- drugie śniadanie
- obiad (I i II danie)
- podwieczorek
Przygotowane i podawane na terenie przedszkola.
Cały czas dzieci mają nieograniczoną możliwość picia wody mineralnej.

 

 

Opłaty rok 2023-2024:


- wpisowe 400zł (bezzwrotna opłata pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce),

 

  - promocyjna opłata za rodzeństwo: -30% za drugie dziecko z rodziny, - 40% na trzecie i każde kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola lub klubu.