Misja

 

        „Jedynie dzieci wiedzą czego szukają (…) 

         Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia

         i płaczą, gdy się im ją odbierze”.

                                                                            („ Mały Książę”, Antoine de Saint- Exupery).


   

Przedszkole Niepubliczne MałoLatek w Stróżewku to przedszkole artystyczno – literackie.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozwinęli swoje umiejętności i zainteresowania w zakresie wszelkiej działalności artystycznej.   
W trakcie edukacji przedszkolnej jest na taki rozwój dużo czasu i każde dziecko powinno spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki, plastyce, muzyce, teatrze.
Naszym celem jest zapoznanie dzieci z działalnością plastyczną, muzyczną i teatralno – literacką.

Aby osiągnąć ten cel nastawiamy się zgodnie ze słowami Konfucjusza na samodzielną twórczość dziecka.
Chcemy, aby dzieci pod okiem młodej, fachowej kadry nauczycieli i specjalistów usłyszały, zobaczyły i w końcu wzięły udział w różnorodnych  zajęciach i działaniach.
Na początek w najmłodszych grupach proponujemy zajęcia : plastyczne, muzyczno – ruchowe, a także podjęcie próby gry na instrumencie i bajkowe spotkania w formie opowieści, słuchowisk, a później oglądaniu przedstawień teatralnych.

W starszych grupach proponujemy wzbogacenie działalności plastycznej o zapoznanie się ciekawymi technikami malarskimi, papieroplastyką. Planujemy wspólne wykonywanie dekoracji do przedstawień i mini koncertów z udziałem naszych podopiecznych.

Udowodniono, że jeśli u  małych dzieci rozwija się zdolności artystyczne doskonali to ich pamięć, sprawność dłoni, a także wyobraźnię, samodzielność oraz wiarę we własne możliwości ma to niebagatelny wpływ na ich  dalszy rozwój i sukcesy na późniejszych etapach edukacji.  
Nie marnujmy drogocennego czasu, wykorzystajmy go jak najlepiej dla dobra naszych dzieci.

Zgodnie z naszą koncepcją pracy:

 

  • Zapewniamy dzieciom warunki sprzyjające odkrywaniu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do rozwijania uzdolnień i zdobywania nowej wiedzy

 

  • Stwarzamy dzieciom jak najlepsze szanse edukacyjne  poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, kształtowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do  podjęcia nauki w szkole

 

  • Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijamy umiejętności wypowiadania się  poprzez muzykę, ruch, sztukę i działalność plastyczną

 

  • Stwarzamy atmosferę ciepła, życzliwości, akceptacji  i tolerancji

 

  • Wspieramy rozwój mowy, myślenia  poprzez różnorodną, samodzielną oraz kierowaną działalność twórcza, artystyczną

 

  • Promujemy czytelnictwo i wspólne czytanie w ramach programu „Czytające przedszkole”

 

  • W codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej stosujemy nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi: glottodydaktykę, pedagogikę zabawy, Labana, W. Sherborne, Dennisona, techniki twórczego myślenia, drama, burza mózgów itp.