Dokumenty

 

STATUT i regulamin dostępny do wglądu w siedzibie Przedszkola.

 

 

 

Karta zgłoszenia Klub Dziecięcy 2022/2023  pobierz

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia Przedszkole 2022/2023   pobierz