Terapia

W naszym przedszkolu udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierając ich potencjał rozwojowy i stwarzamy warunki do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w  trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

- terapii logopedycznej,

- terapii ogólnorozwojowej,

- terapii ABA,

- terapii ręki,

- terapii pedagogicznej,

- zajęć arteterapeutycznych,

- porad, konsultacji i warsztatów psychologicznych.

 

Dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego zajęcia terapeutyczne są organizowane bezpłatnie.

 

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, a także z innymi placówkami organizującymi terapie specjalistyczne, takimi jak:

- Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdyni,

- „Niebieski Domek” – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem  w Płocku,