Kadra

 

Dyrektor

 

 Marlena Anna Wiśniewska - nauczyciel mianowany z kilkuletnim stażem pracy w przedszkolu, obecnie wychowawca na grupie dzieci 6-letnich „Pszczółki”. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – menedżer oświaty.


Pragnąc rzetelniej wykonywać pracę nauczyciela - terapeuty dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych” oraz III stopniowy kurs z terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Jestem specjalistą II z zakresu terapii ręki. Swój warsztat zawodowy systematycznie wzbogacam poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach i kursach dokształcających.
.

 

 

 

 

Nauczycielki

 


 
 Magdalena Grabowska - nauczyciel w grupie dzieci 6-letnich „Pszczółki”, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, a następnie studia magisterskie na kierunku „Rewalidacja z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego”.


W swoich działaniach dydaktyczno - wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję oraz codziennie przynosi nowe doświadczenia.

 

 

Katarzyna Matuszewska - nauczyciel w grupie dzieci 5 - letnich ,,Biedronki” ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pracą socjalną, oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna z logopedią, ponadto posiada kurs wychowawcy wycieczek dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe cały czas rozwija poprzez uczestnictwo w różnych kursach doszkalających.

 

Praca z dziećmi to dla mnie ciągłe wyzwania, oraz nowe doświadczenia. Staram się patrzeć na świat oczami dzieci, oraz poznawać go na nowo razem z nimi, dzięki temu każdy dzień w pracy jest inny i fascynujący. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i dużo pozytywnej energii na każdy nowy dzień.

 

 

 Małgorzata Cińska - nauczyciel w grupie dzieci 4-letnich „Motylki” oraz nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, a także studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne.


Praca z dziećmi to jedno z moich największych marzeń, które udało mi się spełnić. Na bieżąco staram się dokształcać i podnosić dotychczasowe kwalifikacje, aby jeszcze bardziej wpływać na wszechstronny rozwój dzieci oraz pomoc im poznawać otaczający świat. Każdy nowy dzień witam z radością wiedząc, że od rana powitają mnie uśmiechnięte buzie przedszkolaków. Jest to dla mnie największa satysfakcja i podziękowanie, gdyż jak to powiedział wybitny pedagog Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

 

 Martyna Chmielewska - nauczyciel w grupie dzieci 4-letnich „Żuczki”. Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Aktualnie kontynuuje studia magisterskie na tym samym kierunku.


W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem dziecka. Dbam o ciepłą, miłą i życzliwą atmosferę, by dzieci czuły się szczęśliwe, a przedszkole było dla nich drugim domem. Chętnie poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w różnych kursach, spotkaniach metodycznych i szkoleniach. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest spełnieniem moich marzeń, źródłem radości i satysfakcji.

 

 

 

 Paulina Marciniak - nauczyciel w grupie dzieci 3-letnich "Jagódki". Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na którym zdobyła licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia magisterskie ukończyła z pedagogiki o specjalności logopedia. Swoje kwalifikacje poszerzyła o kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej.

 

Praca z dziećmi to dla mnie radość i satysfakcja z wiedzy i umiejętności, jakie zdobywają podczas zajęć i zabaw dowolnych. Jestem dumna z każdej nowej czynności, jaką uda nam się wspólnie wypracować W codziennej pracy kieruję się słowami Konfucjusza, który powiedział : " Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam". Wiem, że dla dzieci przedszkole to drugi dom, a ja staram się dbać o to, aby w nim czuły się komfortowo, bezpiecznie, ucząc się przy tym wzajemnego zrozumienia i wrażliwości na drugiego człowieka.

 

 

 

Adrianna Magdalena Atlak – nauczyciel w grupie dzieci 3 – letnich „Jagódki”. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W Akademii Mazowieckiej w Płocku zdobyła tytuł magistra na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.


Od dziecka moim marzeniem było uczyć w szkole, wszystkie misie i lalki były uczniami, a zeszyty dziennikami. Dziś spełniam to marzenie, z radością zaczynam dzień, wiedząc, że w sali przedszkolnej powita mnie mnóstwo uśmiechniętych buziek gotowych poznawać świat poprzez wspólne zabawy, zajęcia, prace plastyczne, opowiadania. Jestem osobą odpowiedzialną i empatyczną. Wierzę, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy z dziećmi daję całą siebie i staram się poznać indywidualne potrzeby każdego z nich.