Kółko teatralne Iskierki

Widząc szerokie zainteresowanie dzieci teatrem i światem literatury, zrodził się pomysł stworzenia w grupach starszaków: „Motylki” i „Smerfy” koła teatralnego pod nazwą „Iskierki”.


Zajęcia teatralne rozbudzają w dzieciach nie tylko talenty aktorskie i aktywność twórczą, lecz również pogłębiają ich zainteresowania książką, wdrażają je do uważnego słuchania, rozumienia i wypowiadania się na temat treści tekstów literackich.


Ponadto dzieci wzbogacają swój język i uczą się wyrażać emocje.

Zabawy teatralne są świetnym pomysłem na aktywne spędzanie czasu wolnego w przedszkolu. Wpływają one na rozwój uwagi, koncentracji i pamięci. Uczą współdziałania w grupie, wzajemnego szacunku i koleżeństwa.


Cele:

  • Zapoznanie dzieci z rolą teatru w życiu człowieka,
  • Zapoznanie dzieci z wartościami estetycznymi związanymi z teatrem,
  • Zapoznanie dzieci z zasadami prowadzenia zajęć teatralnych,
  • Zapoznanie dzieci z przestrzenią sceniczną.

Planowane efekty:

  • Dzieci wiedzą, co to jest teatr i potrafią omówić zasady jego działania,
  • Dzieci znają pojęcia związane z funkcjonowaniem teatru: aktor, scena, kultura, widownia, antrakt, akt, rekwizyt.

Dzieci znają podstawowe elementy prowadzenia zajęć teatralnych.


Czwarte przedstawienie: "Czerwony Kapturek". 18 maja 2018


       


Trzecie przedstawienie: "Jaś i Małgosia". 22 maja 2017


       Drugie przedstawienie: "Kopciuszek". 19 maja 2016


       Pierwsze przedstawienie: "Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków". 27 maja 2015

Zapraszamy do oglądania :)