Ramowy rozkład dnia

 

6.30

Początek dnia w przedszkolu (powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań).

Realizacja podstawy programowej

7.00

- Ćwiczymy i bawimy się. Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.

8.15

- Przygotowujemy się do śniadania.

8.30

- Jemy śniadanie. Czynności higieniczno - samoobsługowe.

9.00

- Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych opartych na Programie wychowania przedszkolnego W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

9.30 Dzieci młodsze

10.00 Dzieci starsze

 - Przygotowujemy się do wyjścia na świeże powietrze.

9.50 Dzieci młodsze

10.15 Dzieci starsze

- Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

11.30 Dzieci młodsze

12.00 Dzieci starsze

- Przygotowujemy się do obiadu.

11.45 Dzieci młodsze

12.15 Dzieci starsze

- Jemy obiad. Czynności higieniczno - obsługowe.

12.15 Dzieci młodsze

12.45 Dzieci starsze

 - Relaks poobiedni.

13.30 Dzieci starsze

- Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie. Realizacja oferty dodatkowej przedszkola.

- Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.

14.15

- Przygotowujemy się do podwieczorku.

14.30-14.45

- Jemy podwieczorek. Czynności higieniczno - samoobsługowe.

14.45-17.00

- Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

- Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.