Język angielski

W przedszkolu MałoLatek prowadzone są zajęcia jezyka angielskiego według autorskiego programu "HAPPY ENGLISH". Program wprowadza podział na IV etapy  według poszczególnych grup wiekowych - I etap to program dostosowany dla dzieci 2 letnich, II etap - dzieci 3 letnie, III etap dla dzieci 4 letnich oraz etap IV to program dostosowany dla grupy dzieci 5-6 letnich.

Celem tego programu jest wprowadzenie różnych metod oraz technik nauczania. Prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dziecku jak największej ilości okazji do poznawania języka angielskiego oraz przyswajania go podczas zabawy. Każde zajęcia zawierają w sobie ćwiczenia z elementami ruchu, dźwięku oraz obrazu. Dzięki temu dzieci mają okazję poznawać język obcy zarówno w sposób aktywny, jak i ciekawy. Tematyczny zakres prowadzonych zajęć skupia sie głównie wokół tego, co bezpośrednio otacza dzieci i towarzyszy na co dzień. Zakres wprowadzanego słownictwa opiera się na zasadzie tzw. spirali tzn. przy poznawaniu nowych słów ciągle powracamy do tych, które sa nam już znane. Ma to na celu ciłgłe utrwalanie poznanego materiału.


Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego daje większą gwarancję osiągnięcia sukcesu :)