Terapia logopedyczna

Przedszkole MałoLatek zapewnia bezpłatne logopedyczne badanie przesiewowe dzieci 5 – 6 letnich oceniające stan mowy umożliwiający wykrycie zaburzeń artykulacyjnych.


Przedszkole zapewnia bezpłatne zajęcia logopedyczne grupowe, które są prowadzone w grupach 4,5,6 letnich. Mają za zadanie nadawanie prawidłowego kierunku rozwoju komunikacji, kształtowanie poprawnej wymowy poprzez ćwiczenia słuchowe, wzbogacenie słownictwa, konstruowanie wypowiedzi, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej


 Przedszkole proponuje indywidualne zajęcia logopedyczne. Celem tych zajęć jest usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego, funkcji w jego obrębie oraz wywoływanie i utrwalanie pożądanej głoski w celu uzyskania prawidłowej artykulacji w swobodnych wypowiedziach. Zajęcia te finansowane są przez rodziców.