Terapia ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kończyn górnych w życiu dziecka ma bardzo duże znaczenie. Ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są za wiele funkcji, potrafią wykonywać precyzyjne i skomplikowane ruchy w zakresie samoobsługi, manipulowania przedmiotami, zabawkami, rysowania, pisania, spożywania posiłków sztućcami. Skala i jakość działania rąk bez wątpienia decyduje o poziomie ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeżeli u dziecka pojawią się dysfunkcje  w obszarze motoryki małej, wtedy należy zastosować zajęcia z zakresu terapii ręki mające na celu:

- usprawnianie precyzji ruchów rąk (motoryka mała),

- wzmacnianie koncentracji,

- poprawę koncentracji wzrokowo-ruchowej.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia. Terapia ręki wykonywana jest w pracy z dziećmi, które:

- mają problem w zakresie samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.),

- niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, lepienie z masy solnej, wycinanie),

- mają obniżone/podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych,

- unikają dotykania różnorodnych faktur,

- mają problem z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia do potrzeb i sprawności każdego dziecka oraz systematyczne ich prowadzenie kształtują i poprawiają sprawność rąk.