ABA

W przedszkolu prowadzona jest intensywna terapia w nurcie stosowanej analizy zachowania (ABA). Analiza zachowania jest nauką o zachowaniu, zdarzeniach je poprzedzających i wynikających z tego konsekwencjach. Mimo iż terapia ta wykorzystuje prawa rządzące zachowaniem, nie jest klasyczną terapią behawioralną, której często zarzuca się sztywność i mechaniczne podejście do pacjenta.

Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwijają jego niezależność i wspomagają funkcjonowanie w środowisku. W terapii zatem kształtuje się zachowania dzieci poprzez wzmacnianie zachowań pożądanych i redukcję zachowań trudnych. Odpowiednio dobrany system motywacyjny prowadzi do kształtowania zachowań poprzez wygaszanie ,,starych’’ niepożądanych, podtrzymując „nowe’’ konstruktywne.

Skuteczność terapii w pracy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potwierdzają liczne badania naukowe. Jest ona również uważana za skuteczną metodę pracy z lękiem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami wypróżniania, zaburzeniami zachowania, mutyzmem,depresją u dzieci, a także w wielu różnych sytuacjach wymagających modyfikacji zachowania.

W pracy z dziećmi stosuje się bardzo obszerne systemy motywacyjne, plany aktywności, łańcuchy zachowań, generalizowanie. Terapia głównie opiera się na wzmocnieniach pozytywnych, przez co zajęcia mają w dużej mierze formę zabawy.